Wednesday 24th of July 2024

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

×

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

--

Kalih akhlak pemaaf, kita ajeng tansah sesambetan sae kalih sadayaning tiyang. Benten kalih setunggaling tiyang pendendam ingkang nyimpen raos kebencian wonten manahipun.

Sedaya akhlak mulia puniki sampun dicontoni dening Nabi Muhammad saw. Dados umat Islam ingkang taat, sampun sepatutipun kita ndadosaken Nabi Muhammad dados panutan lebet nglampahaken gesang.


Mugi-mugi kita sedaya kelebet golongan tiyang-tiyang ingkang berakhlakul karimah, mila kita angsal kempal kalih Nabi Muhammad wonten suwarga besuk. Amin ya rabbal alamin.

Semanten ingkang saget kula sanjangaken. Bilih wonten kekirangan lebet ucapan kula, kula nedha pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Contoh 2

Assalamu’alaikum Wr Wb

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ
أما بعد

Ingkang pertami, sumangga kito aturaken puji lan syukur kita kehadirat Allah swt. ingkang tansah maringi kita kesarasan lan ingkang paling utami nikmat akidah lan akhlak.

Ingkang kaping kalih sholawat saha salam mugi-mugi tetap kojuk dhateng Nabi Muhammad saw. nabi penutup saking para nabi ingkang akhlakipun tansah kita dadosaken teladan.

Para rawuh ingkang dirahmati Allah

Saestunipun Nabi Muhammad sampun bersabda lebet haditsipun:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاق
Ingkang gadhah artos, “Saestunipun kula sampun dipun-utus kagem nyempurnakaken akhlak.” Menika tugas ingkang awrat sanget lan ageng sanget. Amargi punapa?

Baca juga: Contoh Kultum Ramadhan Singkat tentang Puasa Untuk Anak SD, Ada Dalil Pendeknya Juga!

Baca juga: Contoh Kultum Singkat Tentang Sombong (Takabur), Disertai dengan Dalil-dalilnya

Baca juga: Materi Kultum Singkat Tentang Kesombongan, Agar Terhindar dari Sifat Takabur

Sumber:

UPDATE TERBARU