Friday 29th of September 2023

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

×

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

--

Sholawat lan salam sumangga kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang sampun maringi pinten-pinten piwulang dumateng kita sedaya supados tansah taqwa lan mangertos dhumateng Allah SWT, pramila kita sedaya tansah sholawat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dumateng keluarganipun. shahabat, saha pandherekipun sarta dhumateng kita sedaya ngantos pikantuk syafaat (pitulung) wonten ing dinten kiyamat.

Ingkang kula hormati Bapak/Ibu...


Islam iku agama sing digawa dening Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kanthi agama iki Allah nutup agama sadurunge. Allah sampun nyempurnakaken agami punika tumrap kawulanipun.

Kanthi agama Islam iki, Allah wis nyempurnakake nikmate marang dheweke. Allah mung nyetujui Islam minangka agama sing kudu dianut. Mulane ora ana agama sing ditampa kajaba Islam.

Allah ta’ala berfirman,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

“Muhammad itu bukanlah seorang ayah dari salah seorang lelaki diantara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi.” (QS. Al Ahzab: 40)

Allah ta’ala juga berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian.” (QS. Al Maa’idah: 3)
Agama Islam iki wis ngringkes kabeh wujud manfaat sing diwulangake dening agama sadurunge utawa diarani minangka agama ngrampungake agama sadurunge. Pramila minangka umat Islam, kita kedah ngucap syukur babagan iki.

Mekaten atur kula, menawi wonten lepat tutur utawi tumindak kulo nyuwun pangapunten.

Wasalamualaikum wr.wb

Demikianlah ringkasan informasi yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga sedikit banyak artikel ini bisa berguna dan bermanfaat ya.

Sekian ringkasan informasi yang dapat kami sampaika kepada kalian semua. Semoga artikel ini berguna dan bermanfaat ya.

Sumber:

BERITA TERKAIT

UPDATE TERBARU