Tuesday 18th of June 2024

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

×

Kumpulan Sesorah Pidato Bahasa Jawa tentang Akhlak, Ceramah Singkat dan Mudah Dipahami

--

Bilih manungsa nggadhahi akhlak ingkang mulia, akhlak puniku ajeng dados benteng kangge njagi piyambakipun saking akidah ingkang melenceng saking Islam.

Kalih akhak ingkang mulia, salah setunggaling tiyang ajeng gesang lebet ketenanangan.


Upaminipun , kalih gadhah akhlak qanaah, piyambakipun ajeng mboten gampil rumaos iri lan serakah kaliyan nikmat ingkang piyambakipun gadhahi lan nikmat tiyang benten. Piyambakipun ajeng tansah rumaos cekap kalih sukanan Allah.

Kaliyan akhlak husnudzon, piyambakipun mboten ajeng gampil manahaken awon lan tansah nganggep sae inggil kedadosan ingkang menimpanipun.

Kalih akhlak pemaaf, kita ajeng tansah sesambetan sae kalih sadayaning tiyang. Benten kalih setunggaling tiyang pendendam ingkang nyimpen raos kebencian wonten manahipun.

Sedaya akhlak mulia puniki sampun dicontoni dening Nabi Muhammad saw. Dados umat Islam ingkang taat, sampun sepatutipun kita ndadosaken Nabi Muhammad dados panutan lebet nglampahaken gesang.

Mugi-mugi kita sedaya kelebet golongan tiyang-tiyang ingkang berakhlakul karimah, mila kita angsal kempal kalih Nabi Muhammad wonten suwarga besuk. Amin ya rabbal alamin.

Semanten ingkang saget kula sanjangaken. Bilih wonten kekirangan lebet uacapan kula, kula nedha pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Contoh 3

Assalamualaikum wr.wb

Ing kalodhangan punika sumangga langkung rumiyin kita ngaturaken puji lan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng kita sedaya lan ugi nikmat hidayah satemah kita sedaya saged makempal wonten ing dinten menika kanthi sehat wal afiat.

Baca juga: Kumpulan Contoh Kultum dengan tema Menuntut Ilmu, Penuh Motivasi dan Menginspirasi!

Baca juga: Kumpulan Contoh Kultum Tentang Ibu atau Orang Tua dengan Dalilnya, Agar Lebih Berbakti Kepada Orang Tua

Baca juga: 3 Contoh Kultum Ramadhan Singkat 7 Menit tentang Ibu, Mendapat Keridhoan Seorang Ibu

Sumber:

UPDATE TERBARU