Sunday 14th of July 2024

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6 Bikin Terharu, Mudah Dihafalkan!

×

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6 Bikin Terharu, Mudah Dihafalkan!

--

Ingkang kaping kalih, kula sarencang nglenggana kathah lepat ing tindak tanduk, tata krama, tata basa saha suba sita ingkang mboten mranani manah Bapak/Ibu Guru. Pramila ing kalodhangan siyang punika kula nyuwun agunging samodra pangapunten.

Kaping tiga, kula sarencang sampun purna ngadepi gladhen Ujian Sekolah ngantos kasil lulus, kepareng kula nyuwun pamit saha donga pangestu Bapak/Ibu guru supados kula sarencang saget nglajengaken pawiyatan dhateng SMP, ing tembe saget mujudaken gegayuhan ingkang luhur.


Bapak/Ibu Guru ingkang kinurmatan, sandyan kula sarencang sampun purna pawiyatan wonten ing SD Negeri Bawen 04, angangin kula sarencang tetep jagi kebecikan saha kaluhuran SD Negeri Bawen 04. 

Kula sarencang ugi ndonga mugi-mugi adhik-adhik kelas I ngantos kelas V saget mituhu, gemi lan setiti angenipun sinau ing panyuwunan mugi kaparingan berkah kepinteran saha prestasi ingkang sae saking Allah, Gusti Ingkang Maha Wasis.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih sedaya para rawuh, kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun.

Baca juga: Seorang Miliarder Sedang Membangun Hotel, Contoh Soal Olimpiade Matematika dan Jawabannya

Baca juga: Contoh Catatan Wali Kelas 12 Semester 2 di Raport, Berikan Kesan Terbaik di Hari Kelulusan

Contoh Pidato 2

Assalamualaikum wr wb, 

Sugeng siyang, saha Salam sejahtera katur dhateng kita sedaya 

Bapak Kepala saha Bapak/Ibu guru SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan

Bapak/Ibu Pengurus Komite SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan 

Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI ingkang kinurmatan Bapak/Ibu tamu undhangan ingkang kinurmatan 

Sumber:

UPDATE TERBARU